Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (MP-MRG), prostat bezinin hem anatomik yapısı hem de moleküler yapısı hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu özelliğinden dolayı, prostat kanserinin tespitinde en son teknoloji olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. MP-MRG prostat biyopsi öncesinde biyopsi alınacak alanların tespitinde kullanılabilir. İlk biyopside kanser tespit edilemeyen ancak kanser şüphesi halen devam eden kişilerde prostat biyopsisini tekrarlamak gerekir. Böyle durumlarda yapılacak tekrar biyopsideMultiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, MP-MRG kılavuzluğunda uygulanan prostat biyopsisilerinde, klasik prostat biyopsisi ile tespit edilemeyen prostat kanserlerinin tespit edilebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada daha önce bir veya daha fazla biyopsi yapılış ancak prostat kanseri tespit edilememiş olan hastalara tekrar biyopsi uygulanmıştır. MP-MRG ile tespit edilen şüpheli alanlardan MRG kılavuzluğunda alınan prostat biyopsilerinde %40 oranında prostat kanseri tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada ise, daha önceden en az iki defa klasik prostat biyopsisi yapılıp da kanser tespit edilemeyen hastalara tekrar prostat biyopsisi yapılmıştır. Bu çalışmada ise, MP-MRG kılavuzluğunda yapılan prostat biyopsilerinde prostat kanseri yakalanma oranı %60 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Bu durum bize klasik prostat biyopsisi sırasında prostatın bazı bölgelerinin tam olarak görüntülenemediğini ve buralarda yerleşen kanserlerin atlandığını göstermektedir.

Kan PSA değeri yüksek olan ve daha önceki biyopsisinde prostat kanseri tespit edilemeyen hastalarda, tekrar biyopsi kararı vermede MP-MRG’nin kullanılabileceğini ve bu hastaların gereksiz biyopsilerden korunacağını gösteren çalışmalar yapılmıştır.

MP-MRG, prostat kanserinin görüntülenmesinde önemli bir tetkik olmasına rağmen, MRG kılavuzluğunda yapılan prostat biyopsisinde, biyopsi tabancasının kapalı MR tüneli içinde elle ayarlanıyor olması, her işlem sonrası hastanın tarayıcı tünel içine girip çıkmasını gerekmektedir. Bu durum ise zaman kaybına yol açmaktadır. Ancak bu zorluğu ortadan kaldırmak için artık robotlar kullanılmaya başlanmıştır.

Özet olarak; ilk biyopsisinde prostat kanseri tespit edilmemiş olan hastalarda, MRG kılavuzluğunda yapılan prostat biyopsilerinde satürasyon biyopsilerine göre daha az sayıda parça alınarak prostat kanseri saptanabilmektedir.

Benzer Gönderiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir