Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerin kontrol edilemeyen çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Prostat kanseri genelde yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Sıklıkla 60 yaş üstü erkeklerde görülür. Hastalık 45 yaş altındaki erkeklerde çok nadir de olsa görülebilir.

Prostat Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanseri erken evrede iken herhangi bir belirti vermeyebilir.  Hastalık ilerledikçe, prostatın ortasından geçen idrar kanalına bası yapar ve idrar yapma ile ilgili şikayetler ortaya çıkar.

Prostat kanserinin belirtileri şunlardır;

 • İdrar yapmada zorlanma
 • İdrar yapamama
 • İdrar tıkanıklığı
 • İdrar yapmaya başlamada ve idrarı tutmada güçlük
 • Sık idrara gitme
 • İdrar akımında zayıflama
 • Kesik kesik idrar yapma
 • İdrar yaparken yanma
 • Kanlı idrar yapma
 • Bel ağrısı
 • Kemik ağrıları
 • Kanlı meni
 • Kabızlık

Ancak prostat kanserinin işeme ile ilgili bazı belirtileri iyi huylu prostat büyümesinde de görülebilir.

Hastalık meni kanalına yayılırsa menide kan görülebilir. Hastalığın omurga ve kalça kemiklerine yayılması durumunda ise sırt ağrıları, bel ağrıları, kalça ağrıları görülür.

Hastalığın makata doğru büyümesi ile kabızlık problemleri görülebilir.

Prostat Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Prostat kanserinin kesin tanısı prostat biyopsisi ile konur. Kan PSA (prostat spesifik antijen) düzeyi yüksek olan kişilere prostat biyopsisi yapılır. Biyopsi ayrıca prostat muayenesinde şüpheli bir durum tespit edilen kişilere de yapılır. Biyopsi işlemi sırasında özel bir ultrason ve iğne yardımıyla prostat dokusundan küçük parçalar alınır. Alınan bu parçalar tahlil için patoloji laboratuvarına gönderilir. Prostat biyopsisi, klasik prostat biyopsisi ve prostat füzyon biyopsisi olarak iki türlüdür.

Prostat Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Tedavi hastalığın evresine (yaygınlığına) ve hastanın genel durumuna göre değişir. Eğer hastalık henüz daha organdan dışarı sıçramamışsa radikal prostatektomi (prostatın tamamının alınması) en uygun tedavidir. Eğer gerek duyulursa, ameliyat sırasında leğen boşluğundaki bazı lenf bezleri de çıkartılır. Prostat kanser ameliyatı açık, laparoskopik (kapalı) ya da robotik cerrahi yöntemi ile yapılmaktadır. Açık prostat ameliyatı ya göbeğin altından ya da perine adı verilen bölgeden yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Kapalı ameliyatta ise laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemler kullanılır.

Eğer hastalık prostat kapsülü dışına çıkmış ancak lenf bezleri, kemik ya da diğer organlara yayılmamışsa, radyoterapi (ışın tedavisi), hormon tedavisi ve ameliyat tedavileri birlikte kullanılabilir.

Prostat kanseri kemiklere yayılmışsa yani metastaz gelişmişse, hormon tedavisi uygulanır. Hormon tedavisi testislerin alınması ya da bazı ilaçlar kullanılarak yapılır. Bir süre sonra hormona karşı direnç gelişen hastalarda ise kemoterapi tedavisi uygulanır.  

Prostat kanserinin tedavisinde bazen radyoterapi (radyasyon, ışın tedavisi) veya brakiterapi (prostat içine ışın verme) gibi tedaviler de uygulanabilir.  Bu tedavilerin sertleşeme bozukluğu  ve idrar kaçırma gibi yan etkileri olabilir. Hastalığın ileri evresinde hormon ya da kemoterapi tedavileri uygulanmaktadır.

Prostat Kanserine Hangi Bölüm Bakar?

Prostat kanserinin tanısı ve tedavisi ile üroloji bölümü ilgilenir. Özellikle ürolojinin kanserler ile ilgilenen birimi olan üroonkoloji uzmanları prostat kanseri konusunda daha deneyimlidirler. Prostat biyopsisi girişimsel radyoloji tarafından da yapılmaktadır. Üroonkoloji uzmanları bu konuda yeterli deneyime sahip üroloji uzmanlarıdır. Prostat kanserinin radyosyon ile tedavisi, radyasyon onkolojisi doktorları, ileri evre prostat kanserinin ilaçla tedavisi ise tibbi onkoloji doktorlarınca yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir