Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (MP-MRG) Eşliğinde Prostat Biyopsisi
Blog

Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (MP-MRG) Eşliğinde Prostat Biyopsisi

Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (MP-MRG), prostat bezinin hem anatomik yapısı hem de moleküler yapısı hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu özelliğinden dolayı, prostat kanserinin tespitinde en son teknoloji olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. MP-MRG prostat biyopsi…