Prostat biyopsi sonucu kaç günde çıkar? Prostat kanseri kesin tanısı için prostat bezinden inceleme amacıyla doku parçalarının alınması şarttır. Bu işleme prostat biyopsisi adı verilir. Biyopsi sırasında alınan parçalar özel bir kabın içine konularak patoloji laboratuvarına gönderilir. Burada bazı işlemlerden geçildikten sonra patoloji uzmanı tarafından mikroskop altında incelenir. İnceleme sırasında prostat kanser hücrelerinin olup olmadığına bakılır. Kanser hücrelerinin normalden ne derece farklılaştığı da bu inceleme sırasında raporlanır. Bu raporlama işi için Gleason Skoru kullanılmaktadır.

Prostat Biyopsi Sonucu Kaç Günde Çıkar? Ne Zaman Açıklanır?

Prostat bezinden inceleme için alınan doku parçaları, patoloji laboratuvarına ulaştırıldığında önce bu parçaların kayıt işlemi tamamlanır. Daha sonra dokular patoloji uzmanı tarafından çıplak gözle incelenir.  Uygun görülen yerlerden doku örnekleri alınır. Alınan bu doku örnekleri, sırasıyla bazı solüsyonlardan geçirilir. Böylece parafine gömme ve kesit işlemlerine hazırlanmış olur. Bu süreç patoloji laboratuvarlarına göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama 12-16 saatte tamamlanır. Daha sonra lam adı verilen bir cam üzerine alınan doku kesitleri, çeşitli boyalar kullanılarak boyanır. İncelemeye hazır hale getirildikten sonra, patoloji uzmanı dokuları numara sırasına göre ışık mikroskobu ile inceler. Bu inceleme sırasında dokulardaki ve hücrelerdeki anormal durumu tanımaya ve hastalığın tanısını koymaya çalışır. Bazen bu inceleme tanı koymada yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda histopatolojik inceleme, immünhistopatolojik incelem, genetik ve moleküler biyolojik yöntemlere başvurulur.

Bütün biyopsilerde olduğu gibi, prostat biyopsi sonucunu açıklama süresi, bir çok faktöre göre değişebilmektedir. Bunu etkileyen en önemli faktörler incelemeyi yapacak olan patoloji uzmanının iş yoğunluğu, patoloji laboratuvarında bekleyen incelemelerin sayısı, biyopsi sırasında alınan prostat dokusunun niteliği ve hastalığın tanısal güçlüğüdür.  Yani biyopsi sonucu 2 günde de çıkabilir, 10-15 günde de çıkabilir. Bir başka ifadeyle her patolojik incelemede olduğu gibi, prostat biyopsisinin patolojik inceleme süresi için bir standart süre verilenmez.

Özellikle yağ dokusu açısından zengin olan biyopsi örneklerinde dokunun fiksasyon işlemi bile birkaç gün sürebilir. Bazen elde edilen bulgular hastalık tanısı koymada yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda dokuyu daha detaylı incelemek, tekrardan yeni kesitler hazırlamak ve histokimyasal, immünhistokimyasal ve genetik çalışmalar yapmak gerekebilir. Hatta bazı durumlarda bir başka patoloji uzmanının fikrine danışmak da gerekecektir. Bütün bunlar patoloji sonucunun açıklanma süresini uzatacaktır.

Özet olarak; prostat biyopsi sonucu kaç günde çıkar ? sorusunun cevabı net değildir. Bu süre birçok faktöre göre değişmekle birlikte ortalama süre 2 ile 7 gün arasında değişir.

Benzer Gönderiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir